Etnografiska metoder i en digitaliserad värld

digital etnografi

Kursbeskrivning

Etnografiska metoder används för att ge en ökad förståelse för människors agerande som sociala varelser. Etnografin nöjer sig inte med att lyssna till vad människor säger, den studerar vad människor faktiskt gör. Kursen ger praktiska färdigheter i etnografisk metod som kan tillämpas i olika områden på arbetsmarknaden.

I en rörlig, digital och global värld finns ett stort behov av metoder för att förstå människors erfarenheter av digitala medier och verktyg i vardag och arbetsliv. Hur hanterar människor digitala teknologier – det som i industrin kallas user experience-UX? Hur förhåller sig människor till de algoritmer som utvecklas med syfte att påverka deras beslutsfattande? Hur använder sig människor av sociala medier för att organisera sina liv och hur varierar detta användande beroende på olika sociala faktorer och kulturella sammanhang? Hur har appar som Tinder och Facebook förändrat våra sociala relationer, och hur har andra appar förändrat konsumtionsmönster och hur vi lever våra liv?

Kursen fokuserar på tillämpade etnografiska metoder som å ena sidan kan användas som kunskapsunderlag för att förbättra digitala tekniker, och å andra sidan kan förklara mänskligt beteende och sociala förändringar i en digitaliserad värld. Kursen riktar sig framförallt till personer som är intresserade av att få kvalitativa redskap för att på djupet förstå varför människor agerar som de gör och vad som händer i samhället, på marknaden, eller inom organisationen i en digitaliserad värld.

Kursen går på halvfart med campusbaserade aktiviteter i början och slutet av perioden.

Kursen är uppdelad i 4 block:
1. En introduktion till vad etnografi innebär i praktiken och vad det innebär att studera och förstå människor som sociala varelser.

2. Hur ska vi studera människor i relation till digital teknik/digitalisering?

3. Vad gör människor som arbetar etnografiskt med digitalisering?

4. Planera, genomföra och dokumentera en etnografisk studie av människor i relation till digital teknik. Denna studie blir utgångspunkt för examination.

Schema

1 Juli

Stockholm

 

Hörsal 5

 

10:15 – 12:00 Introduktion: Vad är etnografi?

13:15 – 15:00 Föreläsning: Etnografiska metoder

Litteratur: Tett, Göransson

7 Juli

Uppsala

 

Sal Eng/16-0043

 

10:15 – 12:00 Seminarium: Liten etnografisk studie

13:15 – 15:00 Föreläsning: Digitalisering av samhället från ett etnografiskt perspektiv

Litteratur: Dourish, Podjed, Seaver, Venturini

8 Juli

digital

 

Zoom länk finns på resp. studentportal

 

10:15 – 12:00 Föreläsning: Digital etnografi och netnografi i praktiken

Litteratur: Dudhwala & Björklund Larsen, Durrani

12 Juli

digital

 

Zoom länk finns på resp. studentportal

 

10:15 – 12:00 Seminarium: Presentation planerade studieprojekt

Vecka 28-32

 

 

Genomföra studie

15 Augusti

Uppsala

 

Sal Eng/16-0043

 

10:15 – 12:00 Föreläsning: Digital teknik och konsumtionskultur

Litteratur: Arnould, Proctor

Film: Miller

17 Augusti

Stockholm

 

Hörsal 3

 

10:15 – 12:00 Föreläsning: UX och Etnografi

1. Jonas Englund, Design Manager, Osynlig Stockholm

2. Karin Andersson, Head of User Research, Einride

18 Augusti

Uppsala

 

Sal Eng/16-0043

 

10:15 – 12:00 Föreläsning: Digital etnografi i verkligheten.

Anna Larsson, processledare PTS

Film: Boellstorff

25 Augusti

Stockholm

 

B487

 

Examination:10:15 – 14:00 med avbrott för lunch 

Kursledare

Lotta Björklund Larsen

Docent socialantropologi 

Stockholms Universitet

lotta.bjorklund-larsen@socant.su.se

Katarina Graffman

Fil dr kulturantropologi

Uppsala Universitet

katarina.graffman@antro.uu.se

Aktuellt

Ändrad tid för examination. Torsdag 25.8 men vi börjar 10:15 och räknar med att hålla på till 14:00. Alla förväntas delta i hela sessionen.

Några poddar att lyssna till. Tänk på hur etnografiska metoder kan användas för att faktiskt förstår hur både konsumtionen och algoritmerna skulle kunna te sig mindre dystopiska. 

Om reklamsamhället https://sverigesradio.se/avsnitt/reklamsamhallet (Katarina medverkar) och om algoritmer  https://sverigesradio.se/avsnitt/algoritmerna-och-matandets-tyranni

Jättekul att höra om era projekt idag. Vi ser verkligen fram emot att se hur de utvecklar sig. Var modiga och kreativa!

Några nyttiga länkar från dagens (12.7) zoom seminar:

https://esomar.org/code-and-guidelines/guideline-on-research-and-data-analytics-with-children-young-people-and-other-vulnerable-individuals

Conflict chatnography: Instant messaging apps, social media and conflict ethnography in Ukraine
by Ilmari Käihkö. https://doi.org/10.1177%2F1466138118781640

Här klippet om New York fotografen, Brandon Stanton, och hur han tilltalar helt främmande människor. https://www.youtube.com/watch?v=KPxzlGPrM3A. Inspireras!

Kul att träffa alla idag! Nu finns dagens föreläsningar upplagda på resp. student portal. 

Seminarieuppgift: liten etnografisk uppgift finns beskriven på resp. studentportal.

Examinationsuppgiftenetnografisk studie av människor i relation till digital teknik. Denna görs i grupp och kommer att publiceras 7 juli på resp. studentportal.

Kurslitteratur

BÖCKER

Göransson, Kristina 2019 Etnografi – Sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt

Tett, Gillian 2021 Anthrovision. How anthropology can explain business and life. 

ARTIKLAR

Arnould, Eric J and Julien Cayla. 2015. Consumer Fetisch: Commercial Ethnography and the Sovereign Consumer. Organization Studies 1-26

Coleman, Gabriella 2015 Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy The Many Faces of Anonymous. Verso.

Dourish, Paul. 2016. Algorithms and their Others: Algorithmic Culture in Context. Big Data & Society, July-Decem, pp. 1–11.

Dudhwala, Farzana and Lotta Björklund Larsen. 2019. Recalibration in counting and accounting practices: Dealing with algorithmic output in public and private. Big Data & Society, July 17.

Durrani, Mariam. 2018. #MeToo, Believing Survivors, and Cooperative Digital Communication. Anthropology News website, December 21, 2018.

Hassel, Kimberly. 2021. Digital Sociality in COVID-19 Japan. Anthropology News website, December 7, 2021.

Podjed, Dan and Rajko Mursic. 2021. To be or not to be there. Remote ethnography during the crisis and beyond. Etnolog 31(2121)

Proctor, Devin and Tariq Adely. 2021. Care by Emoji. Anthropology News website, June 23, 2021.

Seaver Nick. 2017. Algorithms as culture: Some tactics for the ethnography of algorithmic systems. Big Data & Society. December 2017. doi:10.1177/2053951717738104 

Venturini, Tommaso et al. 2018. A reality check(list) for digital methods. New Media and Society, 20(11), pp. 4195–4217.

 

FILMER

Miller, Daniel 2017 Digital Anthropology

Boellstorff, Tom 2021 Our Digital Selves: My Avatar is Me!

Tells the story of 13 ability-diverse global citizens as they explore their identity through artistic expressions and making a home for themselves in the VR Metaverse. A documentary from an anthropological research project.

 

REKOMMENDERAD LÄSNING

Berg, Martin 2015 Netnografi: Att forska om och med internet. Studentlitteratur.

Birch, Kean, Cochrane, D. T. and Callum Ward 2021 Data as asset? The measurement, governance, and valuation of digital personal data by Big Tech. Big Data and Society 8(1). 

Caton, Simon, Hall, Margaret and Christof Weinhardt 2015 How do politicians use Facebook? An applied Social Observatory. Big Data and Society 2(2).

Crawford, Kate and Vladan Joler 2018 Anatomy of an AI System. The Amazon Echo as an anatomical map of human labor, data and planetary resources. https://anatomyof.ai

Haidt, Jonathan 2022 Why the past 10 years of American life has been uniqely stupid. The Atlantic

Hylland Eriksen, Thomas 2000 Små platser – stora frågor : En introduktion till socialantropologi. Bokförlaget Nya Doxa

Lee, Francis and Lotta Björklund Larsen 2019. How should we theorize algorithms? Five ideal types in analyzing algorithmic normativities Big Data & Society 6(2).

Schüll, Natasha Dow 2014 Addiction by design: Machine gambling in Las Vegas. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Vonderau, Asta 2017 Technologies of Imagination: Locating The Cloud In Sweden’s North. Imaginations. Journal of Cross-Cultural Image Studies, 8(2).